(232) 484-0919 | dernek@izmirmmmb.org.tr
MİSYONUMUZ & VİZYONUMUZ
Ana Sayfa / MİSYONUMUZ & VİZYONUMUZ

VİZYONUMUZ

 

Temel vizyonumuz  meslektaşlarımızın geniş katılımı ile gerek mesleki gerek toplumsal faaliyet alanlarında yapılacak çalışmalara önderlik etmektir.

Tüm mesleki sorunların mesleki bağımsızlık temel talebine bağlı olarak ele alınması ve çözümlerini bulmak.

Temel mesleki konularda ve yeni düzenlemelere uyum amacıyla eğitim ve öğretim çalışmalarını yürütmek.

Meslektaşlarımızın bilişim teknolojilerindeki gelişmeleri tanımasını ve kullanmasını sağlamak ve küresel rekabete ayak uydurabilmesinin yöntemlerini  geliştirmek.

Meslektaşlarımızın bilgi yönetimi konusunda söz sahibi olmalarını sağlamak.

Meslek örgütünde ve meslektaşlarımızın bürolarında üretimde hzmetlerde toplam kalite yönetimini öne çıkarmak.

 

MİSYONUMUZ

 

Mesleğimizin ve meslek örgütlerimizin bağımsızlığının ve demokratikliğinin sağlanması, derneğimizin temel misyonudur.

Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın ihtiyaçlarına uygun olarak gönüllülük esasına göre;

   Meslek Mensuplarımızın toplumsal etkinliğini artırmak,

  Mesleğimizi ilgilendiren konulardaki yasalarda ve uygulamalarda karşılaşılan sorunlarda çözüm önerilerinde bulunmak,   gerektiğinde meslek örgütü içinde kamuoyu oluşturmak,

Meslek mensupları arasındaki haksız rekabeti önlemek, iletişim dayanışma ve yardımlaşmanın gelişmesini sağlamak.

Dernek üyelerimizin gönüllü katılımları ile mesleğimizin ve meslek mensuplarımızın toplumsal etkinlik ve yararını arttırmak.

 

" Belgeye Dayanmayı, Gerçekçi, Düzenli, Dengeli ve Tutarlı Olmayı Muhasebe Öğretti Bana... ASIM BEZİRCİ "