(232) 484-0919 | dernek@izmirmmmb.org.tr
DUYURULAR
Ana Sayfa / Duyurular / GENEL KURUL

Karar Tarihi                 : 06/08/2021        

Karar No                      : 2021/82

Karar Konusu            : 18.Olağan Genel Kurul Hk.

Toplantıya Katılanlar : Kenan Hepsevigen, Dilek Öz Güney ,Erbay Aksoy, Hakan Uğurlu

                                    : Nezahat Karhan, Nilgün Akova,Koray Kılıç

 

 

 

KARAR METNİ

 

Yönetim kurulumuz  Dernek merkezinde    toplanarak aşağıdaki kararları oybirliği ile almışlardır.

 

1-) Derneğimizin 2021-2024 dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısını 4/09/2021 Cumartesi    günü Saat 14:00’ de şubemizin 1365 Sokak No:3 K:2/206 B blok Kerim han-Çankaya İZMİR adresinde yapılmasına,

2-) Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmaması durumunda 15/09/2021 saat 13:30 ’de 1456 sokak no:15 Alsancak / Konak / İzmir adresinde bulunan  İzmir Mali Müşavirler Odası Toplantı salonunda çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündem maddeleri dahilinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

GENEL KURUL GÜNDEMİ

 

 

1- Açılış ve Yoklama,

2- Başkanlık Divanı'nın seçilmesi ve divan kurulunun yerini alması,

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

4- Divana genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,

5- Yönetim Kurulu adına Dernek Başkanı’nın konuşması,

6- Konukların tanıtımı ve konuşması,

7- Yönetim kurulu çalışma raporu, kesin hesaplar ve Denetleme Kurulu  raporlarının okunması ve görüşülmesi,

8- Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı aklanması,

9- Yeni çalışma dönemi bütçesinin görüşülmesi ve oylanması,

10- 2021-2024 döneminde uygulanacak şube giriş ve yıllık aidatlarının ayrı ayrı belirlenmesi,

11- Seçimde kullanılacak oy pusulasının şeklinin görüşülmesi,

12- Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulları asıl ve yedek üyeleri ile Merkez   Genel Kurul Delegeleri seçiminin yapılması,

13- Dilek ve Temenniler.

 

 

 

            Kenan HEPSEVİGEN          Dilek ÖZ GÜNEY      Erbay AKSOY           Hakan UĞURLU

 

 

                        Nezahat KARHAN               Nilgün AKOVA                     Koray KILIÇ

 

 

" Belgeye Dayanmayı, Gerçekçi, Düzenli, Dengeli ve Tutarlı Olmayı Muhasebe Öğretti Bana... ASIM BEZİRCİ "