(232) 484-0919 | dernek@izmirmmmb.org.tr
DUYURULAR
Ana Sayfa / Duyurular / 17. OLAĞAN GENEL KURUL

Karar Tarihi                 : 01/08/2018        

Karar No                      : 2018-47

Karar Konusu            : 17.Olağan Genel Kurul Hk.

Toplantıya Katılanlar : Kenan Hepsevigen, Dilek Öz Güney , Özge Yılmaz Şentürk ,Hülya Koç,

                                    : Nezahat Karhan, Bekir Sıtkı Yaylacı, Halil Emre Ünlü

 

 

 

 

KARAR METNİ

 

Yönetim kurulumuz  Dernek merkezinde    toplanarak aşağıdaki kararları oybirliği ile almışlardır.

 

1-) Derneğimizin 2018-2021 dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısını 19/09/2018 Çarşamba   günü Saat 14:00’ de şubemizin 1365 Sokak No:3 K:2/206 B blok Kerim han-Çankaya İZMİR adresinde yapılmasına,

2-) Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmaması durumunda 27/09/2018 saat 14:00 ’de 1456 sokak no:15 Alsancak / Konak / İzmir adresinde bulunan  İzmir Mali Müşavirler Odası Zemin kat  Toplantı salonunda çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündem maddeleri dahilinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

GENEL KURUL GÜNDEMİ

 

 

1- Açılış ve Yoklama,

2- Başkanlık Divanı'nın seçilmesi ve divan kurulunun yerini alması,

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

4- Divana genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,

5- Yönetim Kurulu adına Dernek Başkanı’nın konuşması,

6- Konukların tanıtımı ve konuşması,

7- Yönetim kurulu çalışma raporu, kesin hesaplar ve Denetleme Kurulu

                raporlarının okunması ve görüşülmesi,

8- Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı aklanması,

9- Yeni çalışma dönemi bütçesinin görüşülmesi ve oylanması,

10- 2018-2021 döneminde uygulanacak şube giriş ve yıllık aidatlarının ayrı

                 ayrı belirlenmesi,

11- Seçimde kullanılacak oy pusulasının şeklinin görüşülmesi,

12- Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulları asıl ve yedek üyeleri ile Merkez   

              Genel Kurul Delegeleri seçiminin yapılması,

13- Dilek ve Temenniler.

 

 

 

            Kenan HEPSEVİGEN          Dilek ÖZ GÜNEY      Özge YILMAZ  ŞENTÜRK      Hülya KOÇ

 

 

 

 

                        Halil Emre ÜNLÜ                  Nezahat KARHAN               Bekir Sıtkı YAYLACI

 

" Belgeye Dayanmayı, Gerçekçi, Düzenli, Dengeli ve Tutarlı Olmayı Muhasebe Öğretti Bana... ASIM BEZİRCİ "